Actividades de formación en lingua estranxeira 2017

Actividades de formación en lingua estranxeira 2017

ORDE do 2 de febreiro de 2017  (DOG,  27/02/17) pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.
Beneficiarios: alumnado que curse ESO ou Bacharelato e que cumpran os requisitos que recolle dita orde.
Prazo: un mes a partir da data de publicación no DOG.