Aprendizaxe cooperativa en 1ºEP

O traballo cooperativo forma parte da nosa rutina cotiá. Asumir distintos roles, ter un obxectivo común, chegar a acordos e consensos e unha preparación para a vida ademáis de outra maneira de traballar e descubrir as aprendizaxes.