Certame Literario «Terras do Chamoso»

XI certame literario “Terras de Chamoso”

A Asociación Cultural Arumes do Corgo convoca o XI certame literario “Terras de Chamoso”

Temática e idioma:  a obra se redacte en LINGUA GALEGA.

Categorías:
CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).

Modalidades:
POESÍA (de 30 a 60 versos)
RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobreespazo).
A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.

Remitiranseaoseguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigasescolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ouao correo-e: arumescorgo@gmail.com.