Datas e hora de matrícula para o curso 2015/2016

INFANTIL/E. PRIMARIA:

                                       – dende o 20 ata o 30 de xuño, de 10 a 12 horas

 

SECUNDARIA:

                                       – dende o 25 de xuño ata o 10 de xullo, de 10 a 12 horas

 

EXTRAORDINARIA da ESO:

  • dende o 1 ata o 10 de setembro, de 10 a 12 horas

 

Documentos que deben presentar:   * cubrir o impreso de matrícula que deben recoller en Dirección

  • fotocopia do DNI ou da folla do Libro de familia onde estea rexistrado
  • unha fotografía tamaño carnet
  • en Infantil , fotocopia da cartilla de vacinas, ou certificación médica de que non padece enfermidade infecto-contagiosa.
  • en Primaria e na ESO, certificación do centro donde estiveron, na que conste que teñen aprobado o ano anterior.