Futuro sostible, futuro posible

Dentro do proxecto de centro «Futuro sostible, futuro posible» o alumnado de 3º ESO fixo un achegamento a un dos 17 obxectivos (Produción e consumo responsable) que definen a Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible (ONU) coa produción de material escolar feito polo alumnado aproveitando os recursos e a observación  e análise detallado do etiquetado de produtos de consumo cotiá.

Dentro do mesmo proxecto o alumnado de 1º ESO traballou o obxectivo Fame cero, dentro destes traballos elaboraron carteis nos que se conciencia da importancia da conservación dos ecosistemas para lograr este obxectivo.