III Concurso de fotografía «Galicia, auga e literatura»

III Concurso de fotografía «Galicia, auga e literatura»

Programa Pensa-Escola «La Voz de Galicia»

  • Modalidade infantil: de 6 a 12 anos
  • Modalidade xuvenil: de 13 a 16 anos
  • Modalidade profesorado
  • As fotografías deberán ser inéditas, en B/N ou en cor e non poderán ser manipuladas por programas de tratamento de imaxe nin ter sido seleccionadas ou premiadas en calquera outro certame ou concurso
  • A imaxe irá acompañada dunha breve explicación do porqué do/a autor/a ou obra escollida, así como os datos persoais.
  • 1º premio: cámara de fotos dixital
  • 2º premio: lote de libros de literatura galega
  • Profesorado: Estancia dunha noite para 2 persoas en Hotel OCA Balneario Augas Santas & Golf Resort (Pantón-Ourense),

Bases do concurso