Música emerxente, certame.

 

CERTAME DE MÚSICA XOVE EMERXENTE 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia pon en marcha o certame Música XoveEmerxente,.

Trátasedunespazoaberto cara a creatividade e talento dos mozos e mozas, así como a creación de oportunidades mediante o intercambio e posta en común de ideas.

PARTICIPANTES
Poderán participar todos os grupos musicais compostos por mozos ou mozas galegos/as ou residentes en Galicia. Nos grupos musicais haberá, polo menos, dous membros menores de 30 anos.
. O prazo de inscrición abrirase entre o 1 e o 27 de novembro  de 2017.

 

INSCRICIÓNS
A inscrición será na web destinada aocertamewww.musicaxoveemerxente.gal  Cada grupo deberá rexistrarse e subir a información solicitada.