Presentación proxecto STEMBach

Hoxe fellicitamos a Marta Veiga Roel, alumna de STEMBach que esta mañá defendeu o seu proxecto «A vexetación arbustiva e herbácea do entorno do teu centro educativo e a súa morfoloxía polínica» ante un tribunal integrado por un doctor da UDC especialista na temática exposta, xunto co coordinador do STEM e a directora do centro.