Programa «Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados», verán 2017

Programa «Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados», verán 2017

Axudas para paticipar no programa Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados durante as quendas de verán de 2017.

Inscricións:

Dende o 09/04/2017 ata o 27/04/2017

Requisitos:

  • Alumnas e alumnos que cursen 3º e 4º de Ensino Secundario Obrigatorio e Formación Profesional Básica, ciclos formativos de Grao Medio de Formación Profesional, ciclos formativos de Grao Medio de Ensinos Artísticos e Bacharelato e de seccións españolas en centros doutros países membros da Unión Europea.
  • Idade máxima de participación da convocatoria será de 18 anos cumpridos en 2017.
  • Máis información en  www.mecd.gob.es